Arabiska för påverkan

ta'thiir
ﺗَﺄﺛِﻴﺮ
påverkan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för påverkan uttalas ta'thiir och skrivs ﺗَﺄﺛِﻴﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet påverkan består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', tha som skrivs och uttalas th och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med påverkan

Alla bokstäver i påverkan

ﺗَﺄﺛِﻴﺮ
ﺗـ
ـﺄ
ﺛـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺄ
ﺛـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
alif hamza
'
tha
th
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för påverkan består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺄﺛِﻴﺮ och uttalas ta'thiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver