Arabiska för förstöra

'atlafa
ﺃَﺗﻠَﻒَ
förstöra – dåtid han
yutlifu
ﻳُﺘﻠِﻒُ
förstöra – nutid han

Det arabiska verbet för att förstöra skrivs ﺃَﺗﻠَﻒَ och uttalas 'atlafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺘﻠِﻒُ och uttalas yutlifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstöra består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstöra

Alla bokstäver i förstöra

ﺃَﺗﻠَﻒَ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ـﺄ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alif hamza
'
ta
t
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för förstöra består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺗﻠَﻒَ och uttalas 'atlafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstöra

'af3ala blir 'atlafa

Vi har sett att det arabiska ordet för förstöra skrivs ﺃَﺗﻠَﻒَ och uttalas 'atlafa. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är t, l och f, blir ordet 'atlafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstöra

Böjningsformer av förstöra

dåtid
nutid
han
'atlafa
ﺃَﺗﻠَﻒَ
han - dåtid
yutlifu
ﻳُﺘﻠِﻒُ
han - nutid
hon
'atlafat
ﺃَﺗﻠَﻔَﺖ
hon - dåtid
tutlifu
ﺗُﺘﻠِﻒُ
hon - nutid
jag
'atlaftu
ﺃَﺗﻠَﻔﺖُ
jag - dåtid
'utlifu
ﺃُﺗﻠِﻒُ
jag - nutid