Arabiska för enorm

shaasi3
ﺷَﺎﺳِﻊ
enorm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för enorm uttalas shaasi3 och skrivs ﺷَﺎﺳِﻊ.

Förutom grundformen finns enorm i:

shaasi3a
ﺷَﺎﺳِﻌَﺔ
enorm – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet enorm består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, sin som skrivs och uttalas s och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i enorm

ﺷَﺎﺳِﻊ
ﺷـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
alef
sin
s
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för enorm består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﺳِﻊ och uttalas shaasi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver