Arabiska för översvämning

ghamr
ﻏَﻤﺮ
översvämning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för översvämning uttalas ghamr och skrivs ﻏَﻤﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet översvämning består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med översvämning

Alla bokstäver i översvämning

ﻏَﻤﺮ
ﻏـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
ghayn
gh
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för översvämning består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻤﺮ och uttalas ghamr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver