Arabiska för översvämma

ghamura
ﻏَﻤُﺮَ
översvämma – dåtid han
yaghmuru
ﻳَﻐﻤُﺮُ
översvämma – nutid han

Det arabiska verbet för att översvämma skrivs ﻏَﻤُﺮَ och uttalas ghamura i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﻤُﺮُ och uttalas yaghmuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet översvämma består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med översvämma

Alla bokstäver i översvämma

ﻏَﻤُﺮَ
ﻏـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
ghayn
gh
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för översvämma består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﻤُﺮَ och uttalas ghamura.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av översvämma

dåtid
nutid
han
ghamura
ﻏَﻤُﺮَ
han - dåtid
yaghmuru
ﻳَﻐﻤُﺮُ
han - nutid
hon
ghamurat
ﻏَﻤُﺮَﺕ
hon - dåtid
taghmuru
ﺗَﻐﻤُﺮُ
hon - nutid
jag
ghamurtu
ﻏَﻤُﺮﺕُ
jag - dåtid
'aghmuru
ﺃَﻏﻤُﺮُ
jag - nutid