Arabiska för vara riklig

ghazura
ﻏَﺰُﺭَ
vara riklig – dåtid han
yaghzuru
ﻳَﻐﺰُﺭُ
vara riklig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara riklig skrivs ﻏَﺰُﺭَ och uttalas ghazura i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﺰُﺭُ och uttalas yaghzuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara riklig består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, zayn som skrivs och uttalas z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara riklig

Alla bokstäver i vara riklig

ﻏَﺰُﺭَ
ﻏـ
ـﺰ
 
ﻏـ
ـﺰ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺰ
ـﺮ
 
ghayn
gh
zayn
z
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara riklig består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﺰُﺭَ och uttalas ghazura.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara riklig

dåtid
nutid
han
ghazura
ﻏَﺰُﺭَ
han - dåtid
yaghzuru
ﻳَﻐﺰُﺭُ
han - nutid
hon
ghazurat
ﻏَﺰُﺭَﺕ
hon - dåtid
taghzuru
ﺗَﻐﺰُﺭُ
hon - nutid
jag
ghazurtu
ﻏَﺰُﺭﺕُ
jag - dåtid
'aghzuru
ﺃَﻏﺰُﺭُ
jag - nutid