Arabiska för bevittna

shahida
ﺷَﻬِﺪَ
bevittna – dåtid han
yashhadu
ﻳَﺸﻬَﺪُ
bevittna – nutid han

Det arabiska verbet för att bevittna skrivs ﺷَﻬِﺪَ och uttalas shahida i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻬَﺪُ och uttalas yashhadu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevittna består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevittna

Alla bokstäver i bevittna

ﺷَﻬِﺪَ
ﺷـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
shin
sh
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bevittna består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻬِﺪَ och uttalas shahida.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bevittna

dåtid
nutid
han
shahida
ﺷَﻬِﺪَ
han - dåtid
yashhadu
ﻳَﺸﻬَﺪُ
han - nutid
hon
shahidat
ﺷَﻬِﺪَﺕ
hon - dåtid
tashhadu
ﺗَﺸﻬَﺪُ
hon - nutid
jag
shahidtu
ﺷَﻬِﺪﺕُ
jag - dåtid
'ashhadu
ﺃَﺷﻬَﺪُ
jag - nutid