Arabiska för orsaka, resultera

'asfara
ﺃَﺳﻔَﺮَ
orsaka, resultera – dåtid han
yusfiru
ﻳُﺴﻔِﺮُ
orsaka, resultera – nutid han

Det arabiska verbet för att orsaka, resultera skrivs ﺃَﺳﻔَﺮَ och uttalas 'asfara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴﻔِﺮُ och uttalas yusfiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orsaka, resultera består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med orsaka, resultera

Alla bokstäver i orsaka, resultera

ﺃَﺳﻔَﺮَ
ﺳـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
alif hamza
'
sin
s
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för orsaka, resultera består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺳﻔَﺮَ och uttalas 'asfara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för orsaka, resultera

'af3ala blir 'asfara

Vi har sett att det arabiska ordet för orsaka, resultera skrivs ﺃَﺳﻔَﺮَ och uttalas 'asfara. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är s, f och r, blir ordet 'asfara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som orsaka, resultera

Böjningsformer av orsaka, resultera

dåtid
nutid
han
'asfara
ﺃَﺳﻔَﺮَ
han - dåtid
yusfiru
ﻳُﺴﻔِﺮُ
han - nutid
hon
'asfarat
ﺃَﺳﻔَﺮَﺕ
hon - dåtid
tusfiru
ﺗُﺴﻔِﺮُ
hon - nutid
jag
'asfartu
ﺃَﺳﻔَﺮﺕُ
jag - dåtid
'usfiru
ﺃُﺳﻔِﺮُ
jag - nutid