Arabiska för medborgare

muwaaTin
ﻣُﻮَﺍﻃِﻦ
medborgare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för medborgare uttalas muwaaTin och skrivs ﻣُﻮَﺍﻃِﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns medborgare i:

muwaaTina
ﻣُﻮَﺍﻃِﻨَﺔ
medborgare – femininum singular
muwaaTinuuna
ﻣُﻮَﺍﻃِﻨُﻮﻥَ
medborgare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medborgare består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med medborgare

Alla bokstäver i medborgare

ﻣُﻮَﺍﻃِﻦ
ﻣـ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
waw
w
alef
Ta
T
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för medborgare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻮَﺍﻃِﻦ och uttalas muwaaTin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för medborgare

mufaa3il blir muwaaTin

Vi har sett att det arabiska ordet för medborgare skrivs ﻣُﻮَﺍﻃِﻦ och uttalas muwaaTin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är w, T och n, blir ordet muwaaTin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som medborgare