Arabiska för agent, representant, skådespelare

mumaththil
ﻣُﻤَﺜِّﻞ
agent, representant, skådespelare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för agent, representant, skådespelare uttalas mumaththil och skrivs ﻣُﻤَﺜِّﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns agent, representant, skådespelare i:

mumaththila
ﻣُﻤَﺜِّﻠَﺔ
agent, representant, skådespelare – femininum singular
mumaththilaat
ﻣُﻤَﺜِّﻠَﺎﺕ
agent, representant, skådespelare – femininum plural
mumaththiluuna
ﻣُﻤَﺜِّﻠُﻮﻥَ
agent, representant, skådespelare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet agent, representant, skådespelare består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, tha som skrivs och uttalas th och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med agent, representant, skådespelare

Alla bokstäver i agent, representant, skådespelare

ﻣُﻤَﺜِّﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
mim
m
tha
th
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för agent, representant, skådespelare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻤَﺜِّﻞ och uttalas mumaththil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver