Arabiska för festival, firande, show

Hafl
ﺣَﻔﻞ
festival, firande, show – maskulinum singular

Det arabiska ordet för festival, firande, show uttalas Hafl och skrivs ﺣَﻔﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet festival, firande, show består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med festival, firande, show

Alla bokstäver i festival, firande, show

ﺣَﻔﻞ
ﺣـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ha
H
fa
f
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för festival, firande, show består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻔﻞ och uttalas Hafl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för festival, firande, show

fa3l blir Hafl

Vi har sett att det arabiska ordet för festival, firande, show skrivs ﺣَﻔﻞ och uttalas Hafl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, f och l, blir ordet Hafl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som festival, firande, show