Arabiska för daglig

yawmiyy
ﻳَﻮﻣِﻲّ
daglig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för daglig uttalas yawmiyy och skrivs ﻳَﻮﻣِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet daglig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet daglig består av de arabiska bokstäverna ya som skrivs och uttalas y, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med daglig

Alla bokstäver i daglig

ﻳَﻮﻣِﻲّ
ﻳـ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻲ
 
ﻳـ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻲ
 
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ya
y
waw
w
mim
m
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för daglig består av: Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻳَﻮﻣِﻲّ och uttalas yawmiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver