Arabiska för aptit

shahiyya
ﺷَﻬِﻴَّﺔ
aptit – femininum singular

Det arabiska ordet för aptit uttalas shahiyya och skrivs ﺷَﻬِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet aptit

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aptit består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ha som skrivs och uttalas h och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aptit

Alla bokstäver i aptit

ﺷَﻬِﻴَّﺔ
ﺷـ
ـﻬـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﻬـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
shin
sh
ha
h
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för aptit består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﻬِﻴَّﺔ och uttalas shahiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver