Arabiska för delikat, smaklig

shahiyy
ﺷَﻬِﻲّ
delikat, smaklig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för delikat, smaklig uttalas shahiyy och skrivs ﺷَﻬِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns delikat, smaklig i:

shahiyyuuna
ﺷَﻬِﻴُّﻮﻥَ
delikat, smaklig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet delikat, smaklig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ha som skrivs och uttalas h och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med delikat, smaklig

Alla bokstäver i delikat, smaklig

ﺷَﻬِﻲّ
ﺷـ
ـﻬـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﻬـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
ha
h
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för delikat, smaklig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﻬِﻲّ och uttalas shahiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver