Arabiska för lyxig, magnifik, utmärkt

faakhir
ﻓَﺎﺧِﺮ
lyxig, magnifik, utmärkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lyxig, magnifik, utmärkt uttalas faakhir och skrivs ﻓَﺎﺧِﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lyxig, magnifik, utmärkt består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lyxig, magnifik, utmärkt

Alla bokstäver i lyxig, magnifik, utmärkt

ﻓَﺎﺧِﺮ
ﻓـ
ـﺎ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
 
fa
f
alef
kha
kh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för lyxig, magnifik, utmärkt består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺎﺧِﺮ och uttalas faakhir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver