Arabiska för hänsynslös, omoralisk, utsvävande

faajir
ﻓَﺎﺟِﺮ
hänsynslös, omoralisk, utsvävande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hänsynslös, omoralisk, utsvävande uttalas faajir och skrivs ﻓَﺎﺟِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hänsynslös, omoralisk, utsvävande i:

fujjaar
ﻓُﺠَّﺎﺭ
hänsynslös, omoralisk, utsvävande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hänsynslös, omoralisk, utsvävande består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hänsynslös, omoralisk, utsvävande

Alla bokstäver i hänsynslös, omoralisk, utsvävande

ﻓَﺎﺟِﺮ
ﻓـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
fa
f
alef
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hänsynslös, omoralisk, utsvävande består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺎﺟِﺮ och uttalas faajir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hänsynslös, omoralisk, utsvävande

faa3il blir faajir

Vi har sett att det arabiska ordet för hänsynslös, omoralisk, utsvävande skrivs ﻓَﺎﺟِﺮ och uttalas faajir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är f, j och r, blir ordet faajir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hänsynslös, omoralisk, utsvävande