Arabiska för galen

majnuun
ﻣَﺠﻨُﻮﻥ
galen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för galen uttalas majnuun och skrivs ﻣَﺠﻨُﻮﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns galen i:

majnuuna
ﻣَﺠﻨُﻮﻧَﺔ
galen – femininum singular
majaaniin
ﻣَﺠَﺎﻧِﻴﻦ
galen – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet galen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet galen består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med galen

Alla bokstäver i galen

ﻣَﺠﻨُﻮﻥ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
jim
j
nun
n
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för galen består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺠﻨُﻮﻥ och uttalas majnuun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver