Arabiska för mogen

naaDij
ﻧَﺎﺿِﺞ
mogen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mogen uttalas naaDij och skrivs ﻧَﺎﺿِﺞ.

Förutom grundformen finns mogen i:

naaDija
ﻧَﺎﺿِﺠَﺔ
mogen – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet mogen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mogen består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Dad som skrivs och uttalas D och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mogen

Alla bokstäver i mogen

ﻧَﺎﺿِﺞ
ﻧـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺞ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺞ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
nun
n
alef
Dad
D
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för mogen består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺿِﺞ och uttalas naaDij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mogen

faa3il blir naaDij

Vi har sett att det arabiska ordet för mogen skrivs ﻧَﺎﺿِﺞ och uttalas naaDij. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är n, D och j, blir ordet naaDij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mogen