Arabiska för boxare

mulaakim
ﻣُﻠَﺎﻛِﻢ
boxare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för boxare uttalas mulaakim och skrivs ﻣُﻠَﺎﻛِﻢ.

Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet boxare består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med boxare

Alla bokstäver i boxare

ﻣُﻠَﺎﻛِﻢ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
lam
l
alef
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för boxare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻠَﺎﻛِﻢ och uttalas mulaakim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för boxare

mufaa3il blir mulaakim

Vi har sett att det arabiska ordet för boxare skrivs ﻣُﻠَﺎﻛِﻢ och uttalas mulaakim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är l, k och m, blir ordet mulaakim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som boxare