Arabiska för endemi, infödd

mutawaTTin
ﻣُﺘَﻮَﻃِّﻦ
endemi, infödd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för endemi, infödd uttalas mutawaTTin och skrivs ﻣُﺘَﻮَﻃِّﻦ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet endemi, infödd består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ta som skrivs och uttalas T och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med endemi, infödd

Alla bokstäver i endemi, infödd

ﻣُﺘَﻮَﻃِّﻦ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
ta
t
waw
w
Ta
T
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för endemi, infödd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﻃِّﻦ och uttalas mutawaTTin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för endemi, infödd

mutafa33il blir mutawaTTin

Vi har sett att det arabiska ordet för endemi, infödd skrivs ﻣُﺘَﻮَﻃِّﻦ och uttalas mutawaTTin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är w, T och n, blir ordet mutawaTTin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som endemi, infödd