Arabiska för boende, logi

sakan
ﺳَﻜَﻦ
boende, logi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för boende, logi uttalas sakan och skrivs ﺳَﻜَﻦ.

Kategori: bostad
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet boende, logi

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet boende, logi består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med boende, logi

Alla bokstäver i boende, logi

ﺳَﻜَﻦ
ﺳـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
sin
s
kaf
k
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för boende, logi består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻜَﻦ och uttalas sakan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för boende, logi

fa3al blir sakan

Vi har sett att det arabiska ordet för boende, logi skrivs ﺳَﻜَﻦ och uttalas sakan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är s, k och n, blir ordet sakan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som boende, logi