Arabiska för oroa, störa

'aqlaqa
ﺃَﻗﻠَﻖَ
oroa, störa – dåtid han
yuqliqu
ﻳُﻘﻠِﻖُ
oroa, störa – nutid han

Det arabiska verbet för att oroa, störa skrivs ﺃَﻗﻠَﻖَ och uttalas 'aqlaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘﻠِﻖُ och uttalas yuqliqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet oroa, störa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oroa, störa består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oroa, störa

Alla bokstäver i oroa, störa

ﺃَﻗﻠَﻖَ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ـﺄ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alif hamza
'
qaf
q
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för oroa, störa består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻗﻠَﻖَ och uttalas 'aqlaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av oroa, störa

dåtid
nutid
han
'aqlaqa
ﺃَﻗﻠَﻖَ
han - dåtid
yuqliqu
ﻳُﻘﻠِﻖُ
han - nutid
hon
'aqlaqat
ﺃَﻗﻠَﻘَﺖ
hon - dåtid
tuqliqu
ﺗُﻘﻠِﻖُ
hon - nutid
jag
'aqlaqtu
ﺃَﻗﻠَﻘﺖُ
jag - dåtid
'uqliqu
ﺃُﻗﻠِﻖُ
jag - nutid