Arabiska för längtan

lahfa
ﻟَﻬﻔَﺔ
längtan – femininum singular

Det arabiska ordet för längtan uttalas lahfa och skrivs ﻟَﻬﻔَﺔ.

Kategori: känslor
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet längtan

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet längtan består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ha som skrivs och uttalas h och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med längtan

Alla bokstäver i längtan

ﻟَﻬﻔَﺔ
ﻟـ
ـﻬـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻬـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
lam
l
ha
h
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för längtan består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﻬﻔَﺔ och uttalas lahfa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för längtan

fa3la blir lahfa

Vi har sett att det arabiska ordet för längtan skrivs ﻟَﻬﻔَﺔ och uttalas lahfa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är l, h och f, blir ordet lahfa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som längtan