Arabiska för minskning, reduktion

'iqlaal
ﺇِﻗﻠَﺎﻝ
minskning, reduktion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för minskning, reduktion uttalas 'iqlaal och skrivs ﺇِﻗﻠَﺎﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minskning, reduktion består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minskning, reduktion

Alla bokstäver i minskning, reduktion

ﺇِﻗﻠَﺎﻝ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
hamza
'
qaf
q
lam
l
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för minskning, reduktion består av: Bokstaven hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻗﻠَﺎﻝ och uttalas 'iqlaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver