Arabiska för månskära

hilaal
ﻫِﻠَﺎﻝ
månskära – maskulinum singular

Det arabiska ordet för månskära uttalas hilaal och skrivs ﻫِﻠَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet månskära

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet månskära består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med månskära

Alla bokstäver i månskära

ﻫِﻠَﺎﻝ
ﻫـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ha
h
lam
l
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för månskära består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫِﻠَﺎﻝ och uttalas hilaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver