Arabiska för vältalig

faSiiH
ﻓَﺼِﻴﺢ
vältalig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vältalig uttalas faSiiH och skrivs ﻓَﺼِﻴﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vältalig i:

faSiiHuuna
ﻓَﺼِﻴﺤُﻮﻥَ
vältalig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vältalig består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Sad som skrivs och uttalas S och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vältalig

Alla bokstäver i vältalig

ﻓَﺼِﻴﺢ
ﻓـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﻓـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
fa
f
Sad
S
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för vältalig består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺼِﻴﺢ och uttalas faSiiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vältalig

fa3iil blir faSiiH

Vi har sett att det arabiska ordet för vältalig skrivs ﻓَﺼِﻴﺢ och uttalas faSiiH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är f, S och H, blir ordet faSiiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vältalig