Arabiska för retorik, vältalighet

faSaaHa
ﻓَﺼَﺎﺣَﺔ
retorik, vältalighet – femininum singular

Det arabiska ordet för retorik, vältalighet uttalas faSaaHa och skrivs ﻓَﺼَﺎﺣَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet retorik, vältalighet består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Sad som skrivs och uttalas S och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med retorik, vältalighet

Alla bokstäver i retorik, vältalighet

ﻓَﺼَﺎﺣَﺔ
ﻓـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
fa
f
Sad
S
alef
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för retorik, vältalighet består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﺼَﺎﺣَﺔ och uttalas faSaaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för retorik, vältalighet

fa3aala blir faSaaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för retorik, vältalighet skrivs ﻓَﺼَﺎﺣَﺔ och uttalas faSaaHa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är f, S och H, blir ordet faSaaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som retorik, vältalighet