Arabiska för det där

dhalika
ﺫَﻟِﻚَ
det där – maskulinum singular

Det arabiska ordet för det där uttalas dhalika och skrivs ﺫَﻟِﻚَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet det där

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i det där

ﺫَﻟِﻚَ
ﻟـ
ـﻚ
 
ﻟـ
ـﻚ
 
ـﺬ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
dhal
dh
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för det där består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺫَﻟِﻚَ och uttalas dhalika.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver