Arabiska för pension

taqaa3ud
ﺗَﻘَﺎﻋُﺪ
pension – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pension uttalas taqaa3ud och skrivs ﺗَﻘَﺎﻋُﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet pension

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pension består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pension

Alla bokstäver i pension

ﺗَﻘَﺎﻋُﺪ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
ta
t
qaf
q
alef
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för pension består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻘَﺎﻋُﺪ och uttalas taqaa3ud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pension

tafaa3ul blir taqaa3ud

Vi har sett att det arabiska ordet för pension skrivs ﺗَﻘَﺎﻋُﺪ och uttalas taqaa3ud. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är q, 3 och d, blir ordet taqaa3ud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pension