Arabiska för skild person

muTallaq
ﻣُﻄَﻠَّﻖ
skild person – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skild person uttalas muTallaq och skrivs ﻣُﻄَﻠَّﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skild person består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skild person

Alla bokstäver i skild person

ﻣُﻄَﻠَّﻖ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
Ta
T
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för skild person består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻄَﻠَّﻖ och uttalas muTallaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skild person

mufa33al blir muTallaq

Vi har sett att det arabiska ordet för skild person skrivs ﻣُﻄَﻠَّﻖ och uttalas muTallaq. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är T, l och q, blir ordet muTallaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skild person