Arabiska för färgad

mulawwan
ﻣُﻠَﻮَّﻥ
färgad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för färgad uttalas mulawwan och skrivs ﻣُﻠَﻮَّﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns färgad i:

mulawwana
ﻣُﻠَﻮَّﻧَﺔ
färgad – femininum singular
mulawwanaat
ﻣُﻠَﻮَّﻧَﺎﺕ
färgad – femininum plural
mulawwanuuna
ﻣُﻠَﻮَّﻧُﻮﻥَ
färgad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färgad består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med färgad

Alla bokstäver i färgad

ﻣُﻠَﻮَّﻥ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
lam
l
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för färgad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻠَﻮَّﻥ och uttalas mulawwan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färgad

mufa33al blir mulawwan

Vi har sett att det arabiska ordet för färgad skrivs ﻣُﻠَﻮَّﻥ och uttalas mulawwan. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är l, w och n, blir ordet mulawwan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färgad