Arabiska för genomföra, implementera, praktisera

Tabbaqa
ﻃَﺒَّﻖَ
genomföra, implementera, praktisera – dåtid han
yuTabbiqu
ﻳُﻄَﺒِّﻖُ
genomföra, implementera, praktisera – nutid han

Det arabiska verbet för att genomföra, implementera, praktisera skrivs ﻃَﺒَّﻖَ och uttalas Tabbaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﺒِّﻖُ och uttalas yuTabbiqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genomföra, implementera, praktisera består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genomföra, implementera, praktisera

Alla bokstäver i genomföra, implementera, praktisera

ﻃَﺒَّﻖَ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ta
T
beh
b
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för genomföra, implementera, praktisera består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﺒَّﻖَ och uttalas Tabbaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för genomföra, implementera, praktisera

fa33ala blir Tabbaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för genomföra, implementera, praktisera skrivs ﻃَﺒَّﻖَ och uttalas Tabbaqa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, b och q, blir ordet Tabbaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som genomföra, implementera, praktisera

Böjningsformer av genomföra, implementera, praktisera

dåtid
nutid
han
Tabbaqa
ﻃَﺒَّﻖَ
han - dåtid
yuTabbiqu
ﻳُﻄَﺒِّﻖُ
han - nutid
hon
Tabbaqat
ﻃَﺒَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tuTabbiqu
ﺗُﻄَﺒِّﻖُ
hon - nutid
jag
Tabbaqtu
ﻃَﺒَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'uTabbiqu
ﺃُﻃَﺒِّﻖُ
jag - nutid