Arabiska för tillräcklig

waafin
ﻭَﺍﻑٍ
tillräcklig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillräcklig uttalas waafin och skrivs ﻭَﺍﻑٍ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillräcklig består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, fa som skrivs och uttalas f och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillräcklig

Alla bokstäver i tillräcklig

ﻭَﺍﻑٍ
 
 
ـﻮ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
waw
w
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för tillräcklig består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﻑٍ och uttalas waafin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver