Böjningsformer av verbet 'att gÃ¥ mot, närma sig'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atawajjahu
أَتَوَجَّهُ
jag - nutid
tawajjahtu
تَوَجَّهتُ
jag - dåtid
'atawajjah
أَتَوَجَّه
jag - subjunktiv
'atawajjah
أَتَوَجَّه
jag - jussiv
du (m)
tatawajjahu
تَتَوَجَّهُ
du (m) - nutid
tawajjahta
تَوَجَّهتَ
du (m) - dåtid
tatawajjah
تَتَوَجَّه
du (m) - subjunktiv
tatawajjah
تَتَوَجَّه
du (m) - jussiv
du (f)
tatawajjahiina
تَتَوَجَّهِينَ
du (f) - nutid
tawajjahti
تَوَجَّهتِ
du (f) - dåtid
tatawajjahii
تَتَوَجَّهِي
du (f) - subjunktiv
tatawajjahii
تَتَوَجَّهِي
du (f) - jussiv
han
yatawajjahu
يَتَوَجَّهُ
han - nutid
tawajjaha
تَوَجَّهَ
han - dåtid
yatawajjah
يَتَوَجَّه
han - subjunktiv
yatawajjah
يَتَوَجَّه
han - jussiv
hon
tatawajjahu
تَتَوَجَّهُ
hon - nutid
tawajjahat
تَوَجَّهَت
hon - dåtid
tatawajjah
تَتَوَجَّه
hon - subjunktiv
tatawajjah
تَتَوَجَّه
hon - jussiv
vi
natawajjahu
نَتَوَجَّهُ
vi - nutid
tawajjahnaa
تَوَجَّهنَا
vi - dåtid
natawajjah
نَتَوَجَّه
vi - subjunktiv
natawajjah
نَتَوَجَّه
vi - jussiv
ni (m)
tatawajjahuuna
تَتَوَجَّهُونَ
ni (m) - nutid
tawajjahtum
تَوَجَّهتُم
ni (m) - dåtid
tatawajjahuu
تَتَوَجَّهُوا
ni (m) - subjunktiv
tatawajjahuu
تَتَوَجَّهُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatawajjahna
تَتَوَجَّهنَ
ni (f) - nutid
tawajjahtunna
تَوَجَّهتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatawajjahna
تَتَوَجَّهنَ
ni (f) - subjunktiv
tatawajjahna
تَتَوَجَّهنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatawajjahuuna
يَتَوَجَّهُونَ
de (m) - nutid
tawajjahuu
تَوَجَّهُوا
de (m) - dåtid
yatawajjahuu
يَتَوَجَّهُوا
de (m) - subjunktiv
yatawajjahuu
يَتَوَجَّهُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatawajjahna
يَتَوَجَّهنَ
de (f) - nutid
tawajjahna
تَوَجَّهنَ
de (f) - dåtid
yatawajjahna
يَتَوَجَّهنَ
de (f) - subjunktiv
yatawajjahna
يَتَوَجَّهنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatawajjahaani
تَتَوَجَّهَانِ
ni två - nutid
tawajjahtumaa
تَوَجَّهتُمَا
ni två - dåtid
tatawajjahaa
تَتَوَجَّهَا
ni två - subjunktiv
tatawajjahaa
تَتَوَجَّهَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatawajjahaani
يَتَوَجَّهَانِ
de två (m) - nutid
tawajjahaa
تَوَجَّهَا
de två (m) - dåtid
yatawajjahaa
يَتَوَجَّهَا
de två (m) - subjunktiv
yatawajjahaa
يَتَوَجَّهَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatawajjahaani
تَتَوَجَّهَانِ
de två (f) - nutid
tawajjahataa
تَوَجَّهَتَا
de två (f) - dåtid
tatawajjahaa
تَتَوَجَّهَا
de två (f) - subjunktiv
tatawajjahaa
تَتَوَجَّهَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.