Arabiska för dela lika, halvera

naaSafa
ﻧَﺎﺻَﻒَ
dela lika, halvera – dåtid han
yunaaSifu
ﻳُﻨَﺎﺻِﻒُ
dela lika, halvera – nutid han

Det arabiska verbet för att dela lika, halvera skrivs ﻧَﺎﺻَﻒَ och uttalas naaSafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺎﺻِﻒُ och uttalas yunaaSifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dela lika, halvera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dela lika, halvera

Alla bokstäver i dela lika, halvera

ﻧَﺎﺻَﻒَ
ﻧـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
nun
n
alef
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för dela lika, halvera består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺻَﻒَ och uttalas naaSafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dela lika, halvera

faa3ala blir naaSafa

Vi har sett att det arabiska ordet för dela lika, halvera skrivs ﻧَﺎﺻَﻒَ och uttalas naaSafa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är n, S och f, blir ordet naaSafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dela lika, halvera

Böjningsformer av dela lika, halvera

dåtid
nutid
han
naaSafa
ﻧَﺎﺻَﻒَ
han - dåtid
yunaaSifu
ﻳُﻨَﺎﺻِﻒُ
han - nutid
hon
naaSafat
ﻧَﺎﺻَﻔَﺖ
hon - dåtid
tunaaSifu
ﺗُﻨَﺎﺻِﻒُ
hon - nutid
jag
naaSaftu
ﻧَﺎﺻَﻔﺖُ
jag - dåtid
'unaaSifu
ﺃُﻧَﺎﺻِﻒُ
jag - nutid