Arabiska för får

ghanam
ﻏَﻨَﻢ
får – maskulinum singular

Det arabiska ordet för får uttalas ghanam och skrivs ﻏَﻨَﻢ.

Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet får består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, nun som skrivs och uttalas n och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med får

Alla bokstäver i får

ﻏَﻨَﻢ
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻢ
 
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻢ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ghayn
gh
nun
n
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för får består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻨَﻢ och uttalas ghanam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver