Böjningsformer av verbet 'att fÃ¥nga'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'aghnamu
أَغنَمُ
jag - nutid
ghanimtu
غَنِمتُ
jag - dåtid
'aghnama
أَغنَمَ
jag - subjunktiv
'aghnam
أَغنَم
jag - jussiv
du (m)
taghnamu
تَغنَمُ
du (m) - nutid
ghanimta
غَنِمتَ
du (m) - dåtid
taghnama
تَغنَمَ
du (m) - subjunktiv
taghnam
تَغنَم
du (m) - jussiv
du (f)
taghnamiina
تَغنَمِينَ
du (f) - nutid
ghanimti
غَنِمتِ
du (f) - dåtid
taghnamii
تَغنَمِي
du (f) - subjunktiv
taghnamii
تَغنَمِي
du (f) - jussiv
han
yaghnamu
يَغنَمُ
han - nutid
ghanima
غَنِمَ
han - dåtid
yaghnama
يَغنَمَ
han - subjunktiv
yaghnam
يَغنَم
han - jussiv
hon
taghnamu
تَغنَمُ
hon - nutid
ghanimat
غَنِمَت
hon - dåtid
taghnama
تَغنَمَ
hon - subjunktiv
taghnam
تَغنَم
hon - jussiv
vi
naghnamu
نَغنَمُ
vi - nutid
ghanimnaa
غَنِمنَا
vi - dåtid
naghnama
نَغنَمَ
vi - subjunktiv
naghnam
نَغنَم
vi - jussiv
ni (m)
taghnamuuna
تَغنَمُونَ
ni (m) - nutid
ghanimtum
غَنِمتُم
ni (m) - dåtid
taghnamuu
تَغنَمُوا
ni (m) - subjunktiv
taghnamuu
تَغنَمُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
taghnamna
تَغنَمنَ
ni (f) - nutid
ghanimtunna
غَنِمتُنَّ
ni (f) - dåtid
taghnamna
تَغنَمنَ
ni (f) - subjunktiv
taghnamna
تَغنَمنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yaghnamuuna
يَغنَمُونَ
de (m) - nutid
ghanimuu
غَنِمُوا
de (m) - dåtid
yaghnamuu
يَغنَمُوا
de (m) - subjunktiv
yaghnamuu
يَغنَمُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yaghnamna
يَغنَمنَ
de (f) - nutid
ghanimna
غَنِمنَ
de (f) - dåtid
yaghnamna
يَغنَمنَ
de (f) - subjunktiv
yaghnamna
يَغنَمنَ
de (f) - jussiv
ni två
taghnamaani
تَغنَمَانِ
ni två - nutid
ghanimtumaa
غَنِمتُمَا
ni två - dåtid
taghnamaa
تَغنَمَا
ni två - subjunktiv
taghnamaa
تَغنَمَا
ni två - jussiv
de två (m)
yaghnamaani
يَغنَمَانِ
de två (m) - nutid
ghanimaa
غَنِمَا
de två (m) - dåtid
yaghnamaa
يَغنَمَا
de två (m) - subjunktiv
yaghnamaa
يَغنَمَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
taghnamaani
تَغنَمَانِ
de två (f) - nutid
ghanimataa
غَنِمَتَا
de två (f) - dåtid
taghnamaa
تَغنَمَا
de två (f) - subjunktiv
taghnamaa
تَغنَمَا
de två (f) - jussiv

Imperativ

du (m)
'ighnam
إِغنَم
du (m) - imperativ
du (f)
'ighnamii
إِغنَمِي
du (f) - imperativ
du (dual)
'ighnamaa
إِغنَمَا
du (dual) - imperativ
ni (m)
'ighnamuu
إِغنَمُوا
ni (m) - imperativ
ni (f)
'ighnamna
إِغنَمنَ
ni (f) - imperativ

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.