Arabiska för fånga

ghanima
ﻏَﻨِﻢَ
fånga – dåtid han
yaghnamu
ﻳَﻐﻨَﻢُ
fånga – nutid han

Det arabiska verbet för att fånga skrivs ﻏَﻨِﻢَ och uttalas ghanima i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﻨَﻢُ och uttalas yaghnamu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fånga består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, nun som skrivs och uttalas n och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fånga

Alla bokstäver i fånga

ﻏَﻨِﻢَ
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻢ
 
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻢ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ghayn
gh
nun
n
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fånga består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﻨِﻢَ och uttalas ghanima.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fånga

dåtid
nutid
han
ghanima
ﻏَﻨِﻢَ
han - dåtid
yaghnamu
ﻳَﻐﻨَﻢُ
han - nutid
hon
ghanimat
ﻏَﻨِﻤَﺖ
hon - dåtid
taghnamu
ﺗَﻐﻨَﻢُ
hon - nutid
jag
ghanimtu
ﻏَﻨِﻤﺖُ
jag - dåtid
'aghnamu
ﺃَﻏﻨَﻢُ
jag - nutid