Arabiska för inbjudan

da3wa
ﺩَﻋﻮَﺓ
inbjudan – femininum singular

Det arabiska ordet för inbjudan uttalas da3wa och skrivs ﺩَﻋﻮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns inbjudan i:

da3waat
ﺩَﻋﻮَﺍﺕ
inbjudan – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inbjudan består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ayn som skrivs och uttalas 3 och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inbjudan

Alla bokstäver i inbjudan

ﺩَﻋﻮَﺓ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺔ
 
dal
d
ayn
3
waw
w
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för inbjudan består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩَﻋﻮَﺓ och uttalas da3wa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inbjudan

fa3la blir da3wa

Vi har sett att det arabiska ordet för inbjudan skrivs ﺩَﻋﻮَﺓ och uttalas da3wa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är d, 3 och w, blir ordet da3wa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inbjudan