Arabiska för kompanjon, kompis

rafiiq
ﺭَﻓِﻴﻖ
kompanjon, kompis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kompanjon, kompis uttalas rafiiq och skrivs ﺭَﻓِﻴﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kompanjon, kompis i:

rifaaq
ﺭِﻓَﺎﻕ
kompanjon, kompis – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kompanjon, kompis består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kompanjon, kompis

Alla bokstäver i kompanjon, kompis

ﺭَﻓِﻴﻖ
ﻓـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﻓـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ra
r
fa
f
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för kompanjon, kompis består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻓِﻴﻖ och uttalas rafiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kompanjon, kompis

fa3iil blir rafiiq

Vi har sett att det arabiska ordet för kompanjon, kompis skrivs ﺭَﻓِﻴﻖ och uttalas rafiiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är r, f och q, blir ordet rafiiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kompanjon, kompis