Arabiska för modig

shujaa3
ﺷُﺠَﺎﻉ
modig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för modig uttalas shujaa3 och skrivs ﺷُﺠَﺎﻉ.

Förutom grundformen finns modig i:

shujaa3a
ﺷُﺠَﺎﻋَﺔ
modig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet modig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet modig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, jim som skrivs och uttalas j och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med modig

Alla bokstäver i modig

ﺷُﺠَﺎﻉ
ﺷـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
jim
j
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för modig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷُﺠَﺎﻉ och uttalas shujaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver