Arabiska för egenskap, särdrag

Siffa
ﺻِﻔَّﺔ
egenskap, särdrag – femininum singular

Det arabiska ordet för egenskap, särdrag uttalas Siffa och skrivs ﺻِﻔَّﺔ.

Förutom grundformen finns egenskap, särdrag i:

Siffaat
ﺻِﻔَّﺎﺕ
egenskap, särdrag – femininum plural
Kategori: språkvetenskap
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet egenskap, särdrag består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med egenskap, särdrag

Alla bokstäver i egenskap, särdrag

ﺻِﻔَّﺔ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
Sad
S
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för egenskap, särdrag består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻِﻔَّﺔ och uttalas Siffa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver