Arabiska för överflöd

wafra
ﻭَﻓﺮَﺓ
överflöd – femininum singular

Det arabiska ordet för överflöd uttalas wafra och skrivs ﻭَﻓﺮَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet överflöd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet överflöd består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med överflöd

Alla bokstäver i överflöd

ﻭَﻓﺮَﺓ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺔ
 
waw
w
fa
f
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för överflöd består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﻓﺮَﺓ och uttalas wafra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för överflöd

fa3la blir wafra

Vi har sett att det arabiska ordet för överflöd skrivs ﻭَﻓﺮَﺓ och uttalas wafra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är w, f och r, blir ordet wafra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som överflöd