Arabiska för sällan

qallamaa
ﻗَﻠَّﻤَﺎ
sällan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sällan uttalas qallamaa och skrivs ﻗَﻠَّﻤَﺎ.

Om ljudfilerna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sällan består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sällan

Alla bokstäver i sällan

ﻗَﻠَّﻤَﺎ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
 
qaf
q
lam
l
mim
m
alef
 
 
Det arabiska ordet för sällan består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﻠَّﻤَﺎ och uttalas qallamaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver