Arabiska för påstående, talesätt, yttrande

qawl
ﻗَﻮﻝ
påstående, talesätt, yttrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för påstående, talesätt, yttrande uttalas qawl och skrivs ﻗَﻮﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns påstående, talesätt, yttrande i:

'aqwaal
ﺃَﻗﻮَﺍﻝ
påstående, talesätt, yttrande – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet påstående, talesätt, yttrande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med påstående, talesätt, yttrande

Alla bokstäver i påstående, talesätt, yttrande

ﻗَﻮﻝ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för påstående, talesätt, yttrande består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻮﻝ och uttalas qawl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för påstående, talesätt, yttrande

fa3l blir qawl

Vi har sett att det arabiska ordet för påstående, talesätt, yttrande skrivs ﻗَﻮﻝ och uttalas qawl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, w och l, blir ordet qawl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som påstående, talesätt, yttrande