Arabiska för rik

ghaniyy
ﻏَﻨِﻲّ
rik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rik uttalas ghaniyy och skrivs ﻏَﻨِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns rik i:

'aghniyaa'
ﺃَﻏﻨِﻴَﺎﺀ
rik – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rik består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rik

Alla bokstäver i rik

ﻏَﻨِﻲّ
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ghayn
gh
nun
n
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för rik består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻏَﻨِﻲّ och uttalas ghaniyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver