Arabiska för jordisk

'arDiyy
ﺃَﺭﺿِﻲّ
jordisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för jordisk uttalas 'arDiyy och skrivs ﺃَﺭﺿِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet jordisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jordisk består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jordisk

Alla bokstäver i jordisk

ﺃَﺭﺿِﻲّ
ﺿـ
ـﻲ
 
ﺿـ
ـﻲ
 
ـﺄ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alif hamza
'
ra
r
Dad
D
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för jordisk består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺃَﺭﺿِﻲّ och uttalas 'arDiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för jordisk

fa3l blir 'arDiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för jordisk skrivs ﺃَﺭﺿِﻲّ och uttalas 'arDiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är ', r och D, blir ordet 'arDiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som jordisk