Arabiska för rovgirig

muftaris
ﻣُﻔﺘَﺮِﺱ
rovgirig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rovgirig uttalas muftaris och skrivs ﻣُﻔﺘَﺮِﺱ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rovgirig består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rovgirig

Alla bokstäver i rovgirig

ﻣُﻔﺘَﺮِﺱ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
fa
f
ta
t
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för rovgirig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻔﺘَﺮِﺱ och uttalas muftaris.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rovgirig

mufta3il blir muftaris

Vi har sett att det arabiska ordet för rovgirig skrivs ﻣُﻔﺘَﺮِﺱ och uttalas muftaris. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är f, r och s, blir ordet muftaris.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rovgirig