Arabiska för utforskare

mustakshif
ﻣُﺴﺘَﻜﺸِﻒ
utforskare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utforskare uttalas mustakshif och skrivs ﻣُﺴﺘَﻜﺸِﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utforskare består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, shin som skrivs och uttalas sh och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utforskare

Alla bokstäver i utforskare

ﻣُﺴﺘَﻜﺸِﻒ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻜـ
ـﺸـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻜـ
ـﺸـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
sin
s
ta
t
kaf
k
shin
sh
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för utforskare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻜﺸِﻒ och uttalas mustakshif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver