Arabiska för fall, landning, nedgång

hubuuT
ﻫُﺒُﻮﻁ
fall, landning, nedgång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fall, landning, nedgång uttalas hubuuT och skrivs ﻫُﺒُﻮﻁ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fall, landning, nedgång består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fall, landning, nedgång

Alla bokstäver i fall, landning, nedgång

ﻫُﺒُﻮﻁ
ﻫـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
ha
h
beh
b
waw
w
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för fall, landning, nedgång består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫُﺒُﻮﻁ och uttalas hubuuT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fall, landning, nedgång

fu3uul blir hubuuT

Vi har sett att det arabiska ordet för fall, landning, nedgång skrivs ﻫُﺒُﻮﻁ och uttalas hubuuT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är h, b och T, blir ordet hubuuT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fall, landning, nedgång